Geld besparen door een lagere WOZ waarde hoe werkt dat?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ is de waarde van een pand die door de gemeente bepaald wordt. Op basis van deze WOZ-waarde kan de gemeente de belastingen en heffingen berekenen en bepalen. De WOZ wordt bepaald doordat de woning wordt getaxeerd en vergeleken met vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn. Een taxateur legt de WOZ-waarde vast en gebruikt hiervoor een computer. Het taxatieverslag wordt meegestuurd in de WOZ-beschikking. Vraag je je af hoe de WOZ waarde wordt vastgesteld en zou je hier meer informatie over willen? Lees er meer over in de volgende alinea’s van deze blog.

Het gebruik van de WOZ waarde

De WOZ waarde wordt gebruikt door verschillende overheidsinstanties. Zij gebruiken het om de belastingen en heffingen te berekenen. De gemeente gebruikt de waarde van de WOZ om rioolheffing en onroerendezaakbelasting te bepalen. De Belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van een pand om erfbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting en inkomstenbelasting vast te stellen. De Waterschappen gebruiken de WOZ waarde voor het berekenen en bepalen van de watersysteemheffing. Wil je Bezwaar WOZ waarde aantekenen? Dit kan als je een bezwaarschrift naar de gemeente stuurt.

Wat te doen bij een hoge WOZ waarde?

Sommige mensen hebben een woning met een hoge WOZ waarde. Als je een koophuis hebt, dan ontvang je in januari een brief van de gemeente waarin de WOZ waarde van je woning staat. Vaak denken mensen dat het gunstiger is om een woning te hebben met een lage WOZ waarde, maar dit is niet altijd zo. Bij een lage WOZ waarde betaal je minder heffingen en belastingen en eigenwoningforfait, waardoor je meer koopkracht hebt. Toch is een hoge WOZ waarde niet slecht, vooral als je je huis wilt gaan verkopen. Veel potentiële kopers vinden het namelijk prettig als de WOZ waarde van een huis hoger is dan de vraagprijs. Ook zijn banken eerder geneigd een tweede hypotheek te geven voor een woning met hoge WOZ waarde. Je kunt De website van WOZ Verminderen bezoeken als je uitgebreidere informatie over dit onderwerp wilt.